Psikodinamik Yönelimli Destekleyici Terapi

Yüz yüze yapılan bir tedavi yöntemidir. Kişinin tüm gelişim dönemleri, kendilik ifadesi, nesne ilişkileri, çatışmaları odaklıdır. Benlik işlevlerini ve uyum yeteneğini yapılandırmayı ve geliştirmeyi hedefler. Örneğin; bağlanma problemleri, kaygı durumları, duygudurum değişimleri (işlevsellik bozulmuştur) destekleyici psikoterapi ile ele alınan sık durumlardır.

Destekleyici psikoterapi için lütfen mesaj göndererek bilgi alınız.