İletişime geçmek için buradan mesaj gönderebilirsiniz...


EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Öğrenim Alanı Derece Mezuniyet Yılı
Türkiye Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Lisans 2000
Türkiye Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Y.Lisans 2006

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Şırnak Devlet Hastanesi Türkiye Şırnak Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Kasım 2006-Temmuz 2008
Kırklareli Devlet Hastanesi Türkiye Kırklareli Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Ağustos 2008
Maltepe Üniversitesi Türkiye İstanbul Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Nisan 2009-Nisan 2010
Maltepe Üniversitesi Türkiye İstanbul Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı Doçent Nisan 2010-Mart 2016
Maltepe Üniversitesi Türkiye İstanbul Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçent Nisan 2016

Doktora Tezi

Yatarak Tedavi Olan Alkol Bağımlısı Erişkin Hastalarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ve Psikiyatrik Eksen-I Komorbiditeleri, İstanbul, 2006.

ÖDÜLLER

  Ödülün Adı Alındığı Kuruluş Yılı
1 World Psychiatric Association Young Fellow Travel Award WPA 2011
2 Institute of Health (NIH) Fogarty Araştırma Bursu, U.S.A NIH 2009
3 159. Amerikan Psikiyatri Birliği Kongresi 11. Genç Araştırmacılar Toplantısında teşvik ödülü (araştırmayla ilgili sözel sunum yapılmıştır.) APA 2006
4 King’s  6. Maudsley Forum’a katılım bursu King’s College of London, Psikiyatri Enstitüsü 2006

Psikoterapi eğitimleri

-Psikodinamik yönelimli destekleyici psikoterapi
-Bilişsel-davranışçı psikoterapi

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

Tıpta Uzmanlık
Yılmaz Taner, (2014). Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı alan erişkin hastaların, nörobilişsel işlevler, dürtüsellik ve zihin kuramı açısından sağlıklı gönüllüler ile karşılaştırılması, Maltepe Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

YURTDIŞI DENEYİM

Eylül-Aralık 2008
National Institute of Mental Health (NIMH), Ellen Leibenluft'un Bipolar Bozukluklar araştırma merkezinde gözlemci olarak
Massachusetts General Hospital, Nisan 2005 ve Ağustos 2007'de Dr.Theodore A. Stern'in KLP bölümünde gözlemci olarak

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

Tan D, Özerdem A, Güntekin B, Atagün MI, Tülay E, Karadag F, Basar E. Increased Beta Frequency (15-30 Hz) Oscillatory Responses in Euthymic Bipolar Patients Under Lithium Monotherapy. Clinical EEG and Neuroscience 2014, 1-9.

Atagun Mİ, Guntekin B, Tan D, Tulay E, Basar E. Lithium excessively enhances event related beta oscillations in patients with bipolar disorder. Journal of Affective Disorders 2015, 170, 59-65.

Basar E, Schmiedt FC, Mathes B, Femir B, Emek Savas DD, Tülay E, Tan D, Düzgün A, Güntekin B, Özerdem A, Yener G, Başar Eroglu C. What does the broken brain say to the neuroscientist? Oscillations and connectivity in schizophrenia, Alzheimer's disease, and bipolar disorder. International Journal of Psychophysiology 2015.

Karadağ F, Tan D, Unal F. Aripiprazole augmentation treatment in treatment resistant bipolar depression: two patient reports. Turk Psikiyatri Derg. 2011; 22(4):269-72.

Kalyoncu OA, Mırsal H, Pektaş O, Tan D, Beyazyürek M. Heroin dependent patients attempting and not attempting suicide: a comparison. Acta Neuropsychiatrica. 2007;19: 297-303.

Sahin S, Tan D, Aydin S, Kiziltan M, Karsidag S. Increased mirror movements after epileptic seizure in a case of polymicrogyria. Neurologist. 2006; 12: 106-108.

Kalyoncu OA, Mırsal H, Pektas O, Unsalan N, Tan D, Beyazyurek M. Use of lamotrigine to augment clozapine in patients with resistant schizophrenia and comorbid alcohol dependence: a potent anti-craving effect? Three case reports. J Psychopharmacol. 2005; 19: 301-305.

Mirsal H, Yalug I, Tan D, Stern TA, Kalyoncu A, Pektas O, Erdogan G, Beyazyurek M. Delirium-associated disulfiram and ethanol interactions. Prim Care Companion J Clin Psychiatry. 2005; 7(5): 235-237.

Kalyoncu OA, Tan D, Mırsal H, Pektas O, Beyazyurek M. Major depressive disorder with psychotic features induced by interferon-alpha treatment for hepatitis C in a polydrug abuser.J Psychopharmacol. 2005; 19: 109-112.

Mırsal H, Kalyoncu A, Pektas O, Tan D, Beyazyurek M. Childhood trauma in alcoholics. Alcohol and Alcoholism. 2004; 39: 126-129.

Şahin E, Kalyoncu ÖA, Pektaş Ö, Tan D, Mırsal H, Beyazyürek M. Near-fatal skin-picking due to obsessive compulsive disorder responding to combined fluoxetine and cognitive-behavioral therapy: a case report. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2004; 14, 88-91.

Kalyoncu ÖA, Mırsal H, Pektaş Ö, Tan D, Beyazyürek M. Tedaviye dirençli majör depresyonu olan yaşlı hastalarda olanzapin ekleme tedavisi: bir açık çalışma. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2003; 13(1), 1-5.

Pektaş Ö, Mırsal H, Kalyoncu ÖA, Tan D, Beyazyürek M. Psikiyatri kliniğinde yatarak tedavi gören hastalarda alkol kullanımı. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2003; 4(1), 26-29.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

Tan D, Gökalp P. Alzheimer hastalığına psikiyatrik yaklaşım. Türkiye Klinikleri Nöroloji (özel sayı). 2012; 5(3): 39-45

Tan D, Şahin Ş, Karadağ F, Karşıdağ S, Gökalp P. Neurologically silent tumors: Diagnostic Dilemmas. Maltepe Medical Journal (Turkish). 2012; 4(2):22-25

Mİ Atagün, ÖD Balaban, K Altınbaş, S Yeşilyurt, D Tan. İki uçlu bozuklukta bilişsel işlev bozukluklarının klinik belirleyicileri ve bilişsel ara fenotipler. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 2010; 23(4):265-274

Şahin Ş, Tan D, Aksungar FB, Karşıdağ S. Cerebral blood flow abnormality observed with Tc-99m Hmpoa Spect in reversible dementia caused by hypotyroidism. New/Yeni Symposium Journal. 2007; 45 (4):147–149.

Kalyoncu ÖA, Mırsal H, Pektaş Ö, Tan D, Beyazyürek M. The efficacy of venlafaxine on depressive symptoms of patients diagnosed with both alcohol use and majör depressive disorder. Bağımlılık Dergisi 2007;8, 59-65.

Mırsal H, Kalyoncu ÖA, Pektaş Ö, Genç Y, Öztürk Ö, Köroğlu G, Tan D, Beyazyürek M. Gamma glutamil transferaz düzeyi yüksek alkol bağımlılarının özellikleri. Bağımlılık Dergisi 2006;7, 135-139.

Şahin Ş, Tan D, Karşıdağ S. Yabancı el sendromu. Sendrom Dergisi 2006;18:91-93

Şahin Ş, Kızıltan ME, Tan D. Blefarospazm olgularında göz kırpma refleksi yanıtları ve toparlanma eğrisinin değerlendirilmesi. Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2005;22:274–282.

Mırsal H, Pektaş Ö, Kalyoncu ÖA, Tan D, Beyazyürek M. Erkek alkol bağımlılarının eşlerinin grup tutum ölçeği ile değerlendirilmesi. Bağımlılık Dergisi 2004;5(1):9-12.

Pektaş Ö, Mırsal H, Kalyoncu ÖA, Tan D, Beyazyürek M. Remisyondaki alkol bağımlılarında kontrol odağı. Bağımlılık Dergisi 2003; 4(2), 72-75.

Mırsal H, Kalyoncu ÖA, Pektaş Ö, Tan D, Beyazyürek M. Damar yolundan eroin kullananlarda hepatit B, hepatit C ve HIV yaygınlığı. Bağımlılık Dergisi 2003; 4(1), 10-14.

Kalyoncu ÖA, Mırsal H, Pektaş Ö, Gümüş Ö, Tan D, Beyazyürek M. Alkol bağımlılarında suçluluk ve utanç duyguları. Bağımlılık Dergisi 2002;3(3), 160-164.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

1. International Society of Bipolar Disorders (ISBD)
2. Bipolar Bozukluklar Derneği
3. Türk Psikiyatri Derneği
4. Türk Tabipler Birliği