Bipolar Bozukluk ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olan hastaların akrabalarında bipolar bozukluk yaygınlığı yaklaşık iki kat fazladır. Bipolar Bozukluğu olan ebeveynlerin çocuklarında DEHB ise yaklaşık 3 kat fazladır.

DEHB tanısı almış çocukların ailelerine bakıldığında, bipolar bozukluk tanısı alanların oranının genel popülasyona göre 5 kat artmış olduğu görülmektedir.

  • DEHB-bipolar bozukluk birlikteliğinin, erken çocukluk çağında görülen ve klasik bipolar bozuklukdan ayrı özellikleri bulunan bir alt grup olduğu yönünde görüşler vardır.

Her iki durumda da görülebilecek bazı belirtilerden bahsedebiliriz:

  1. Dikkatin çelinebilirliği
  2. Dikkat dağılması
  3. Çok konuşma
  4. Sinirlilik hali
  5. Öfke patlamaları
  6. Enerjinin fazlalılığı

Bu belirtiler varlığında her iki tanının ayrımı zor hale gelebilir ve tanı karmaşası olabilir.

Her iki tanıyı birbirinden ayıran özgüvende aşırı artış, dönemsel atakların veya süreğen seyir olması gibi belirgin belirtiler de vardır.

Tanı tedaviyi belirler. Tanı netleşmeden tedavi yapıldığında klinik anlamda düzelme göremeyiz.

Hatırlanması gereken, doğru tanı konup tedavi başlandığında kişinin işlevselliğinde belirgin düzelme olacağıdır.