Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi

Bir durumu veya olayı algılama biçimimiz duygularımızı ve de duruma veya olaya karşı tutum-davranışımızı etkiler. Yani, etki-tepki meselesidir. Yaşam olaylarımızı kişisel algılarımıza gore yorumlarız. Tepkileri değiştirmenin yolu algı-düşünce-davranış değişikliği ile gerçekleşir.

1. Davranışın değiştirilmesi

Hedef: duruma karşı duyarsızlaştırma, pekiştirme gibi yöntemlerle davranışın değişikliği

2. Bilişsel yapılandırma

Hedef: bilişsel hataları yani düşünce hatalarını ortaya çıkararak tekrardan yapılandırma. Örneğin; bir durum karşısında ‘ya hep ya hiç’ şeklinde düşünme, genel bir durumu ‘kişiselleştirme’  veya ‘keyfi çıkarsamalar’ yapma gibi.

Algımız değişmedikçe duygumuz ve davranışlarımız değişmez.